Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

szyszka016
19:54
szyszka016
14:45
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapozakontrola pozakontrola
szyszka016
14:45
Nie da się zapomnieć z dnia na dzień . Jeśli Ci się udało, to znaczy, że nigdy Ci nie zależało . Jeśli zależało, to tylko wydaje Ci się, że zapomniałeś . Ale to wróci . Zawsze wraca
szyszka016
14:44
8238 c9aa
Reposted fromhappysad13 happysad13 viapozakontrola pozakontrola
szyszka016
14:44
Jesteś szczęśliwy? 
A może wolisz przemilczeć to pytanie?

February 22 2017

szyszka016
11:31
2441 3390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viapaulaa paulaa
szyszka016
11:31
9458 ff5c
Reposted fromcalifornia-love california-love viapaulaa paulaa
szyszka016
11:30
1148 195d
Reposted frommartynkowa martynkowa viapaulaa paulaa
11:30
6544 41f1
Reposted fromsunlight sunlight viapaulaa paulaa
szyszka016
11:30
0991 28c4
Reposted fromcalifornia-love california-love viapaulaa paulaa
szyszka016
11:30
1703 df02
Reposted fromcarea carea viapaulaa paulaa
szyszka016
11:30
0968 4cb3 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapaulaa paulaa

February 14 2017

szyszka016
15:06
2235 1197 500
Back to square one.
Reposted frommachinae machinae viaazazel azazel
szyszka016
15:05
2095 2d3a 500
Reposted fromkolis kolis viaazazel azazel
szyszka016
15:05
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viaazazel azazel
szyszka016
15:04
Bywa tak, że gdy dużo dajesz, a w zamian nie dostajesz tak naprawdę nic. Budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że jest Ci bez różnicy. Że w sumie jesteś tak wyprany z uczuć, że nie masz ochoty na żadne interakcje danego typu. Z kimkolwiek.
— Cached (nacpanaa)
Reposted fromkolis kolis viaazazel azazel
15:02
Oczy miał mądre, smutne,
podobno bratem bliźniaczym mądrości bywa u ludzi smutek.
— Gloria Victis
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaazazel azazel
szyszka016
14:52
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— niedopowieści
szyszka016
14:52
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
szyszka016
14:52
9149 6ab2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl