Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

szyszka016
21:07
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.

June 23 2017

szyszka016
12:11
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viasziiiz sziiiz
szyszka016
12:01
22 lata mam.  a to już 3 raz. dziś to do mnie dotarło, przy wypełnianiu ankiety. 3 raz w ciągu 22 lat sobie nie radzę.  oficjalnie poczułam się nienormalna.
— xxx
szyszka016
12:00
9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viatriste triste
szyszka016
12:00
A czas zmienił wszystko- uczucia, przyjaciół, problemy...
— WSZYSTKO...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatriste triste

June 14 2017

szyszka016
22:40
"Zupa" jest dla mnie tym, co nieosiągalne; marzeniami; tym, co mnie inspiruje, co uwielbiam; co robię; czym chcę się podzielić;  przemyśleniami, z którymi się zgadzam; wspomnieniami; swego rodzaju pamiętnikiem. Lubię tu być, bo daje mi ukojenie.
Reposted frommodalna modalna viairmelin irmelin
szyszka016
22:39

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianezavisan nezavisan

June 12 2017

szyszka016
09:10
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viaazazel azazel
szyszka016
09:08
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viapozakontrola pozakontrola
szyszka016
09:07
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapozakontrola pozakontrola
szyszka016
09:03
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viapozakontrola pozakontrola

June 08 2017

09:41
szyszka016
09:40
9704 e357
szyszka016
09:40
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viate-quiero te-quiero
szyszka016
09:40

Nigdy, przenigdy nie będę żałował, że robiłem to, co robiłem, bo kiedy człowiek tkwi w czymś takim jak ja, przez większość dni przynajmniej może odwiedzać miejsca ze swoich wspomnień. 


— 22:18
Reposted fromoutoflove outoflove viate-quiero te-quiero
szyszka016
09:38
7852 1188
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
09:38

June 07 2017

szyszka016
08:47
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
szyszka016
08:46
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viaucieknijmi ucieknijmi
szyszka016
08:42
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl