Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

szyszka016
17:53
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viapozakontrola pozakontrola
17:53
9780 012f
Reposted frommakswilczur makswilczur viapozakontrola pozakontrola
szyszka016
17:52
2224 07a0 500
szyszka016
17:52
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viapaulaa paulaa

March 23 2017

szyszka016
10:03
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka

March 22 2017

13:03

March 19 2017

szyszka016
15:02
szyszka016
15:02
szyszka016
15:00
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha...  Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz? 
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaazazel azazel
szyszka016
14:50
14:48
szyszka016
12:52
1275 6ef8
Reposted fromlove-autumn love-autumn viapozakontrola pozakontrola
szyszka016
12:52

March 08 2017

szyszka016
11:16
3955 3204
Reposted fromlittlefool littlefool viaMonasi Monasi

March 07 2017

szyszka016
11:11
8361 ddc2
Reposted fromcalifornia-love california-love viapaulaa paulaa

March 01 2017

szyszka016
09:57
6175 ec72
Reposted frommaking-love making-love viairmelin irmelin
09:57
7187 9693
Reposted frommaking-love making-love viairmelin irmelin

February 28 2017

szyszka016
15:41
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viapozakontrola pozakontrola
szyszka016
15:41
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
Reposted fromkikkeer kikkeer viapozakontrola pozakontrola
15:40
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl